ثبت نام
برای استفاده از سامانه دوچرخه‌های هوشمند شهر یزد باید در «سامانه هوشمند یزد من» ثبت نام کرده باشید در صورتی که قبلا ثبت نام کرده‌اید با حساب شهروندی خود وارد شوید و در غیر این صورت در سامانه مذکور ثبت نام نمایید.
ثبت نام